נשים

נשים 

ייעוד:

האגף לקידום מעמד האישה בחוק ובחברה פועל ליצירת חברה שוויונית יותר, ומתמקד במעמדן של הנשים להשגת שוויון זכויות בין המינים בחוק, בחברה ובמשפחה. פעילות האגף מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים:

 שינוי מדיניות וחקיקה. 
 אלימות במשפחה.
 פיתוח מנהיגות וקידום נשים בעמדות מפתח ובפוליטיקה.
 מערך ייעוץ וסיוע משפטי.

מטרות: 

 שנוי מדיניות וחקיקה להשגת שוויון זכויות והזדמנויות בין המינים והגברת האכיפה בתחומים הללו.
 שותפות מלאה של נשים במוקדי כוח והשפעה בחברה הישראלית. 
 
צמצום תופעות של אלימות כנגד נשים וילדים בחברה הישראלית . 
 
חינוך והכשרת נשים ונערות למנהיגות פוליטית, חברתית וקהילתית.