זכויות נשים בעבודה

קו המידע הארצי של ויצו לזכויות נשים בעבודה 
שעות פעילות: ימים א', ג', ה' בין השעות 11:00-15:00
טלפון: 03-6923825תוכן עניינים

זכויות עובדת בהריון

חובת ההודעה למעביד
חובת ההודעה למעביד על ההריון
חובת ההודעה לעניין אישה הבאה במגע עם חומרים מסוכנים

היעדרויות מותרות במהלך ההריון
היעדרות מותרת לצורך בדיקות רפואיות
היעדרות במהלך ההריון בגין מחלה שאינה שמירת הריון
היעדרות המזכה בגמלת שמירת הריון
היעדרות בגין שמירה חלקית

הגבלת פיטורים במהלך ההריון
איסור פיטורי עובדת בהריון
היתר פיטורים
ההליך במשרד התמ"ת
איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון

זכויות העובדת לאחר לידה
מענק לידה
דמי לידה (לאם ביולוגית ולאם מאמצת)
גובה דמי לידה
הגשת תביעה
חופשת לידה 
הארכת חופשת לידה (חופשה ללא תשלום- חל"ת)
איסור פיטורים בחל"ד ובחל"ת

מידע ועדכונים בדבר זכויות נוספות יעודכן בקרוב