מחלקות ואגפים

כתובת:
ויצו העולמית,
שד’ דוד המלך 38, ת"א
מיקוד 6423711

פניות ציבור:

פקס: 03-6923801
מייל:
infodep@wizo.org

 

פניות בנושא הגיל הרך:

מייל: dcc@wizo.org.il

ויצו העולמית

אגף הגיל הרך  


*שימו לב: האגף מטפל בפניות בנושא מעונות היום, לא כולל שכר לימוד. בנושא שכר לימוד יש לפנות ישירות למנהלת המעון.

 

טלפון מזכירות האגף:03-6923763 
טלפון פניות הציבור: 03-6923807
פקס: 
03-6923778
מייל: 
dcc@wizo.org

מחלקת גביה ושכר לימוד - אגף הגיל הרך

טלפון: 
03-6923922 | 03-6923766 | 03-6923767
מייל: scharlimud
@wizo.org
 

אגף החינוך

טלפון: 
03-6923811
פקס: 
03-6923813
מייל: haiam
@wizo.org
 
שיווק

טלפון: 
03-6923704
פקס: 
03-6923801
מייל: 
 
 shirazp@wizo.org

אגף משאבי אנוש 

טלפון: 
03-6923722
פקס: 
03-6958266
מייל: 
avigayilk@wizo.org 
אגף מערכות מידע 

טלפון: 
03-6923987
פקס: 
03-6923963
מייל: 
tmicha@wizo.org
 
אגף בינוי, אחזקות ורכש 

טלפון: 
03-6923736
פקס: 
03-6923738
מייל: 
helio@wizo.org 
אגף נכסים

טלפון: 
03-6923727
פקס: 
03-6923900
מייל: 
shelish@wizo.org 
האגף לקשרי חוץ

טלפון: 
03-6923710
פקס: 
03-6923880
מייל:
 limorpe@wizo.org
 
לשכת מנכ"ל

טלפון: 
03-6923706
פקס: 
03-6958267
מייל: 
revitalh@wizo.org

בית הויס - מרכז העשרה לחיי משפחה


מייל: infodep@wizo.org


בית הורים 


טלפון: 
03-6940444

פקס: 03-6917066

מייל: yaire@wizo.org

אתר: https://www.bhwtlv.co.il/

 

אגף כספים (לא כולל תשלום למעונות)

טלפון:
03-6923740
פקס:
03-6923768
מייל:
orlyv@wizo.org


ויצו ישראל

לשכת מנהלת

טלפון: 03-6923793/4/5
פקס:
03-6923796
מייל:
 michalh
@wizo.org
האגף לקידום מעמד האישה

טלפון: 03-6923791
פקס:
03-6923934
מייל: michalh@wizo.org
אגף פיתוח משאבים ושיתופי פעולה

 טלפון:
03-6923719
 פקס:
03-6923938
 מייל:
talyk@wizo.org
האגף ילדים, נוער וצעירות בקהילה

 טלפון:
03-6923836
 פקס:
03-6923837
 מייל:
anatt@wizo.org
אגף תשתיות, הדרכה והתנדבות

 טלפון: 
03-6923783
 פקס: 
03-6923784
 מייל:
shanyc@wizo.org

   
  מנהלת האתר>>