סניף ויצו דלית-אל-כרמל

שנת הקמת הסניף : 1975

כתובת הסניף: ת.ד 5112, דלית אל-כרמל

טל/פקס: 04-8848949

יו"ר מכהנת מאז הקמתו: ע'אדה כמאל
 

היסטוריה:

סניף דלית אל כרמל היה מראשוני הסניפים שהקימה ויצו במגזר הלא יהודי. הוא הוקם על ידי הגב' ע'אדה כמאל ולהקמתו נרתמו יו"ר ויצו ישראל, שראו בהקמת המועדון שירות נאמן לאישה הדרוזית ולחברה הישראלית.
בתחילת פעילותו של הסניף היה בכינוסן של הנשים יחד לשמיעת הרצאות וקיום מפגשים חברתיים.
הסניף פעל במסגרת בית יד לבנים, שסייע רבות במשך השנים. הסניף החל להיות חלק מהנוף בתוך החברה בדלית אל כרמל, כאשר נשים רבות ביקשו להצטרף למועדון זה שראו בו לא רק אכסניה של מפגש חברות, אלא בית אולפנא לקבלת מידע, רכישת השכלה והזדמנות לשמוע על נושאים אקדמיים, חינוכיים, תרבותיים, בריאותיים ועוד. המרצים כללו שופטים, מבקרי מדינה, שרים, אנשי רוח, כהני דת, אקדמאיים.
הסניף הלך והתפתח והצטרפו לפעילותו נשים דרוזיות מחוץ לדלית אל כרמל. הפעילות הביאה לקיום הועידה הארצית בנושא מעמד האישה הדרוזית שמתקיימת זה מעל עשר שנים, בהשתתפות אלפי אישים ונשות ציבור.
כמו כן, מתקיימים מפגשים רב תרבותיים של נשים מכל העדות ומכל רמות השכלה ותרבות בכל הארץ.
פעילויות הסניף כיום:

בסניף מתקיימת פעילות ענפה כמו חוגים שונים, סמינרים לאזרחות פעילה וקייטנות.
כאמור פעילות מרכזית שנערכת במסגרת הסניף מדי שנה היא ועידת האישה הדרוזית שמאורגנת ע"י יושבת ראש ויצו דלית-אל-כרמל, הגב' ראדה כמאל. בוועידה משתתפות נשים דרוזיות מכל הכפרים הדרוזיים מהכרמל והגליל. לועידה שלוש מטרות:

1. מפגש של מאות נשים דרוזיות ממקומות ישוב שונים ברחבי הארץ, לחיזוק
הקשר האישי וגיבוש חברתי סביב נושאים המשותפים לכולן.
2. העצמת הנשים למען קידום מעמד האישה בכלל והאישה הדרוזית בפרט,
זאת תוך התייחסות להיבטים ובעיות אקטואליות המאפיינות את החברה
בישראל.
3. הרחבת הידע על הנושא של המסורת והתרבות האופייניים לעדה
ולמשפחה הדרוזית.

הוועידה נמשכת בדרך כלל שלושה ימים, ביום הראשון הרצאות ודיונים בנושאי תרבות וחברה בישראל.
ביום השני של הוועידה מיוחד לנושא של מעמד האישה הדרוזית על-פי האמונה הדרוזית. ביום השלישי ביקור באחד מקברי הנביאים הדרוזיים.