קורס ייחודי להכשרת מתנדבים לקו הייעוץ להורים לילדים בגיל הרך