שנה עשירית לרמת שביעות רצון גבוהה של ההורים במעונות ויצו!

זו השנה העשירית שמשובי ההורים במעונות ויצו מצביעים על רמת שביעות רצון גבוהה מהחינוך והשירות ומספקים נחת וגאווה מן העבודה החינוכית במעונות!

האווירה הרגועה במעון, יחס הצוות, הטיפול המסור והחם והתזונה המגוונת הם רק מקצת מהגורמים לשביעות רצון ההורים, כפי שעלה במסגרת אלפי שאלוני משוב שמולאו לאחרונה על ידי ההורים במעונות ברחבי הארץ ועובדו על ידי האגף לגיל הרך בויצו.

במסגרת המגמה המתמדת לשיפור איכות השירות הניתן לילדי מעונות ויצו ולהוריהם, חולקו גם במהלך בשנת הלימודים הנוכחית שאלונים להורים במטרה לבדוק את שביעות רצונם ולקבל את חוות דעתם על ההיבטים השונים של הטיפול בילדיהם. 

מתוך הסקר ניתן היה להסיק מסקנות ברמה הארצית, ברמה האזורית, ברמת המעון הספציפי ואפילו ברמת הכיתה.
תוצאות המשובים בשנים קודמות הביאו את האגף לגיל הרך ליזום מהלכים ארציים שהבולט ביניהם היה הכנסת תפריט בשרי למעונות ויצו.

השאלונים מולאו בכל המעונות באופן אנונימי, על מנת לשמור על רמת אמינות גבוהה ותוצאות השאלונים הועברו לאחר עיבודם לידיעת ההורים על ידי מנהלות המעונות.
  
בין המרכיבים שנבדקו נכללו גם פרמטרים שונים הנוגעים לאיכות התכנים החינוכיים במעון, למקצועיות ושירותיות הצוות, לקשר עם ההורים, למאפיינים הפיזיים של המעון, להיגיינה ולטיפוח בכיתות, ולהיבטים כללים נוספים (כגון תכניות העשרה, האווירה במעון וכד').

אנו שמחים לציין כי: 

 בממוצע הארצי, כל המרכיבים קיבלו ציון הגבוה מ- 8 בשקלול לסולם בן 10  
 אחוז גבוה מההורים הממשיכים ציינו כי נושאים שהועלו על ידם לשיפור בשנת הלימודים הקודמת, טופלו 
 למעלה מ 90% מההורים ציינו כי הם ממליצים לאחרים על מעונות היום של ויצו 
 בשאלה הפתוחה עלו בעיקר שבחים ומחמאות לשירות במעון 
 נושאים לשיפור הועברו לטיפול מנהלת המעון, בסיוע גורמים נוספים באגף לגיל הרך, ככל שידרשו 


ד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך מציינת בגאווה את ההליך העקבי שנעשה על פני שנים. לדבריה  "ממצאי המשוב מקנים לנו נחת וסיפוק - תוצאה של עבודה חינוכית טיפולית יומיומית מושקעת ואכפתית של כל מעון ומעון. 
חשוב לנו להמשיך ולהיעזר בכלי זה כדרך לשיתוף ההורים ועל מנת להגיע לתובנות באשר לאתגרי הטיפול בגיל הרך.
תוצאות המשוב מוכיחות לנו שאנו "עושים נכון", אך יחד עם זאת, תמיד נמצא את הדרכים לשפר ולדייק יותר את השרות לילדים ולהורים.