הקו לגברים

במעגל האלימות במשפחה

1-800-39-39-04

גבר,
אתה מוצא את עצמך כועס בבית?
אתה מתפרץ על אשתך ואז מתחרט?
אתה נמצא במצוקה סביב משבר זוגי אלים?
אם על אחת מהשאלות ענית 'כן',
אל תישאר עם זה לבד.
יש לך עם מי לדבר. יש מה לעשות.
התקשר 1-800-39-39-04