שגריר בריטניה ביקר בויצו אחוזת ילדים

ביום  שלישי 16.2.2010 התארח שגריר בריטניה  בישראל, מר טום פיליפס בכפר הנוער ויצו אחוזת ילדים שבחיפה. הביקור התקיים במסגרת הפעלת תוכנית אות הנוער.

22/2/2010

את פני השגריר קבלה גב' טובה בן-דב, יו"ר הנהלת ויצו העולמית. נלוו אליה גב' רות רובינשטיין יו"ר אגף החינוך, חברות הנהלה מנהלים ועובדי ויצו, מר יוסי לוי מנהל מינהל חברה ונוער , גב' אביבה בן-רפאל מנהלת תוכנית אות הנוער הישראלי בארץ ואורחים נוספים.

להפתעת הכול השתתפו באירוע  שני צעירים, עלם ועלמה, שאינם יהודים, מפינלנד, אשר נקשרו עם חברי המשלחת הישראלית בעת  מסעם לאירופה במסגרת אות הנוער.
השניים, סטודנטים לתואר שני בתחום  "קשרי קהילה" באוניברסיטה בפינלנד, הביעו רצון לקיים את חובת ההשתלמות  המקצועית (סטאז') שלהם בארץ. מוריהם נעתרו להם והם הגיעו לכפר הנוער ניר העמק  ל – 3 חדשים, שם הם עובדים עם חניכי הכפר ולפרק זמן זה הפכו לחלק מהכפר חלק מהצוות.
אין שגרירים טובים מהם לפעילות הארגון ולהפצת מסריו. אחרים בודאי יבואו בעקבותיהם.

גב' טובה בן דב סיפרה את סיפורה של כפר הנוער ויצו אחוזת ילדים שחגג לא מכבר 70 שנה להיווסדו. בעשרות שנות פעילותו  גדלו והתחנכו בו בני נוער רבים אשר בהמשך השתלבו בהצלחה בקהילה . בעבר היו אלה ילדים ונוער עקורים  שהגיעו ארצה אחרי השואה, היום אלה נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים שמגיעים לכפר מכל רחבי הארץ כשהם מוזנחים מבחינה רגשית ופגועים מבחינה חברתית.

מטרות ויצו להיענות לאתגרים שמציבה החברה בישראל בשאיפה לחברה טובה יותר, בתחומים החינוך הרווחה היו ונשארו בראש מעיני הארגון.  חלק ממטרות אלה מתממשות בכפר הנוער אחוזת ילדים.

ויצו, הינה הארגון היחיד בישראל שאימץ את תכנית אות הנוער הישראלי,  כמובילת החינוך הבלתי פורמאלי בפנימיות כפרי הנוער שלה.
 
במסגרת תוכנית אות הנוער הישראלי נדרשות מהמשתתפים מיומנויות במספר תחומים ובמספר רמות. התוכנית מופעלת בכפר הנוער אחוזת ילדים  זה שלוש שנים. משתתפים בה 49  מתוך כ-90  החניכים בכפר ומספרם עולה מידי שנה.

מספר חניכים  הציגו בפני האורחים את סיפור חייהם, נסיבות הגעתם לויצו אחוזת ילדים, הסיבות להצטרפותם לתוכנית אות הנוער  ואת תרומתה .
דברי החניכים בעברית ואנגלית הרשימו  מאד את הנוכחים. מר פיליפס הרבה לשאול ומאד התרגש מהסיפורים  האישיים שחשפו  רקע עצוב של ניכור חברתי , הערכה אישית נמוכה , העדר ציפיות אישיות, אי השתלבות בחברה, אלימות  ומסיפור קליטתם והשתלבותם באחוזת ילדים ובתכנית אות הנוער.
מאז השתתפות הנערים בתוכנית, הם מרגישים שווים לאחרים, תורמים ונתרמים, בעלי בטחון עצמי ורצון לתרום ולהשתלב בחיי הקהילה. דבריהם שנאמרו באופן גלוי ללא כחל וסרק עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים.

שגריר בריטניה, מר טום פיליפס ציין בדברי הסיכום שלו, כי זהו אחד הביקורים המרגשים ביותר שחווה  וכי מן הראוי שעבודתה החינוכית של ויצו תצוין ותבוא לידי ביטוי במסגרות החינוכיות והגורמים הממשלתיים השונים.