יו"ר ויצו ישראל מונתה כחברת מועצת הרשות השניה

יו"ר ויצו ישראל, הגב' יוכי פלר,  מונתה לאחרונה ע"י ממשלת ישראל, כחברת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.

8/2/2010

בהתאם להוראת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (להלן-חוק הרשות השנייה), הרכב המועצה כולל 15 חברים אותם ממנה הממשלה לפי המלצת שר התקשורת, לאחר שהתייעץ עם ארגונים של סופרים, מורים, אמנים, המוסדות להשכלה גבוהה, האקדמיה ללשון העברית, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם גופים ציבוריים אחרים. כן קובע חוק הרשות השנייה, כי על חברי המועצה להיות אנשי ציבור בעל רקע תרבותי הולם, ניסיון וידע בתחומי התמחותם וניסיון והבנה למצב החברתי בישראל.
החברים החדשים במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו הינם :
אמנון נדב –  יושב-ראש המועצה, אילן אבישר –  ממלא מקום יושב-ראש המועצה, מרה מרו סנבטו, יעקב שחם , רונית אנטלר, אייל מלובן, אייל דה-פאו, שי בזק , ענאן פארס פלאח, יוסי אליטוב, מיכל שפירא, יוכבד (יוכי) פלר , מירב אלוש לברון, דליה זליקוביץ ועליזה לביא.

הרכב המועצה משקף במידת האפשר את מגוון הדעות הרווחות בציבור וסקטורים מגוונים. חוק הרשות השנייה קובע שהחברים במועצה נבחרים עפ"י תמהיל שמייצג את החברה הרב תרבותית בישראל ואת המגזרים השונים המצויים בתוכה, ובכך נותן ביטוי למגוון הדעות הרווחות בציבור, במטרה  להעמיק ולהעשיר את השיח הציבורי במועצה.