ויצו נפרדת מהפזמונאי חיים חפר 1925-2012

המשורר חיים חפר מגדולי הפזמונאים של הזמר העברי

חיבר עבור ויצו יצירה שירית- ספרותית המתארת את פועלה ותרומתה של ויצו לחברה בישראל.

המורשת התרבותית המפוארת שהעניק חפר לויצו היא אחד הנכסים היקרים ביותר לתנועה אשר מלווים את מאות אלפי מתנדביה יום יום, שעה שעה

 בעשייה החברתית למען הקהילה.

 

ויצו מצדיעה לחיים חפר על תרומתו לעיצוב פניה של המדינה ושל החברה בישראל