ויצו ופורום נשים למדיניות וביטחון לאומי למועצת הרשות השנייה: שלבו נשים בתקשורת בסיקור המלחמה

• יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת שלחה הבוקר מכתב חריף ליו"ר מועצת רשות השניה ובו דרישה להורות לתחנות הטלוויזיה לכלול נשים בפאנלים שעוסקים בסיקור המלחמה.
• הייצוג הנשי שניתן בערוצים כמעט ואינו קיים ומתייחס לסוגיות בית ומשפחה בלבד
• גילה אשרת, יו"ר ויצו ישראל: "לנשים יש לא רק ידע, ניסיון ותבונה לתרום לנושא, יש להן גם אחריות ליטול חלק בשיח. לנשים יש מה לומר והן רוצות להשפיע: בממשלה, בצבא, בארגוני החברה האזרחית, ובתקשורת זוהי זכותן הבסיסית לבטא את עצמן בכל תחומי החיים".

יום שני, 19 בנובמבר

גילה אשרת, יו"ר ויצו ישראל ואתי לבני לשעבר חברת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ונציגת פורום אינקלוסיב סקיוריטי ישראל, שיגרו הבוקר מכתב בהול ליו"ר מועצת הרשות השנייה, ד"ר אילן אבישר בדרישה לשלב יותר נשים בתוכניות האירוח ובפאנלים השונים העוסקים בסיקור המלחמה.

לדבריהן במרבית תוכניות הטלוויזיה מופיעים מומחים גברים- כתבים, בכירי צבא, פרשנים או פוליטיקאים, בעוד ששיעור הנשים המרואיינות מזערי, וגם  כאשר יש ייצוג נשי הוא מתייחס לסוגיות בית ומשפחה בלבד.

ויצו ופורום נשים למדיניות וביטחון לאומי רואים ברשות השנייה גוף המחויב לעקרונות היסוד של המשפט והחברה הישראלית ולכן מצפים מהרשות השנייה לעצור תופעה פסולה זו שיש בה משום פגיעה חמורה בעקרון השוויון ומשום הדרה והשתקה של נשים מהשיח הציבורי, כותבות אושרת ולבני.

עוד הן מוסיפות: "התנהלות מעין זו של הרשות השנייה - המאפשרת לזכייניות המפוקחות על ידה להדיר נשים ולהשתיקן מהשיח המקצועי והציבורי סביב  מבצע "עמוד ענן", תוך פגיעה  בוטה בזכותן לשוויון ולחופש ביטוי - הינה מנוגדת לכל דין ולעקרונות היסוד של חברה דמוקרטית ויש בה כדי להעביר מסר פוגעני כלפי נשים, לפיו נוכחותן והשתתפותן של נשים מצטמצמת ומתייתרת, לכאורה, ככל שעוסקים בסוגיות צבאיות וביטחוניות".

 ויצו ופורום הנשים מציעות לרשות השנייה רשימה של נשים, שתוכלנה לתרום לשיח המתנהל בנושאים הביטחוניים, הלאומיים והאזרחיים. לסכום כתבו: "אנו פונות אליך בדרישה להורות לתחנות הטלוויזיה ולעורכי החדשות באופן ברור לכלול נשים בפאנלים השונים בתכניות ולאפשר לנשים להשתתף בדיון על ובזמן המבצע".

 

גילה אשרת, יו"ר ויצו ישראל: "לנשים יש לא רק ידע, ניסיון ותבונה לתרום לנושא, יש להן גם אחריות ליטול חלק בשיח. לנשים יש מה לומר והן רוצות להשפיע: בממשלה, בצבא, בארגוני החברה האזרחית, ובתקשורת זוהי זכותן הבסיסית לבטא את עצמן בכל תחומי החיים".


המכתב ליו"ר הרשות השנייה- לחצו כאן