לקראת ההכרעה הסופית על סעיפי חוק השוויון בנטל, ויצו בפנייה ליועמ"ש ולשרי ועדת פרי: שוויון בנטל לא על חשבון נשים

גילה אשרת, יו"ר ויצו ישראל: "יש להבטיח שהחקיקה לגיוס חרדים לצה"ל תכלול סעיפים להבטחת מעמדן וזכויותיהן של נשים ולמניעת הדרתן מתפקידים בצבא"

הערב תתכנס ועדת פרי לאישור סעיפי הרפורמה לגיוס חרדים לצבא, לפני הבאתה לאישור הממשלה והכנסת. ארגון ויצו ישראל, פנה הבוקר ליועמ"ש לממשלה ולכל שרי ועדת השרים לשוויון בנטל, להבטיח כי גיוס חרדים לא יפגע בשילוב הוגן של נשים בצבא- "אנו מבקשות להבטיח שכל הסדר לגיוס לצה"ל של האוכלוסייה החרדית בישראל לא יהיה כרוך בהדרה או בהגבלה או בדחיקת מקומן או בהתניה של שירות נשים בכל צורה ואופן"- נכתב במכתב אשר נשלח לשרים, כחלק ממאבקה של ויצו למניעת הדרת נשים בצבא, עוד מימי ועדת פלסנר בממשלה הקודמת. ויצו דורשת מהשרים לעגן בחקיקה המתגבשת סעיפי חוק מפורשים המבטיחים הגנה מלאה על זכויות חיילות בצבא ועל תנאי שירותן. עם הקמת "ועדת פרי" פנתה ויצו לראש הממשלה בבקשה לכלול נשים בהרכב הוועדה, ובעקבות פנייתה מונתה השרה לימור לבנת לקחת בה חלק.

עוד דורשת ויצו הכנסתו של סעיף נוסף לחוק שיחייב הקמת מנגנון פיקוח פרלמנטארי שיוודא את קיום עקרון השוויון בשירות הצבאי. ע"פי הצעת הקואליציה לקידום שוויון מגדרי בה ויצו חברה, צה"ל יהיה מחויב לדווח לוועדה פרלמנטארית מיוחדת, שתורכב מנציגי וועדת החוץ והביטחון בשיתוף הוועדה לקידום מעמד האישה, לפחות אחת לשנה על יישום החוק. הוועדה תעקוב אחר הפרקטיות של שילוב חרדים בצה"ל ותספק ערוץ לפניות פרטניות בנושאים של אפליה או הדרה על רקע מגדרי בצבא, אשר יטופלו בתיאום עם יוהל"ן.

שרון צ'רקסקי, מנהלת תחום קשרי ממשל בויצו, המובילה את המאבק מדגישה: "עלינו להבטיח כי לא ייוצרו "שטחים סטריליים" מנשים, שלא יגבילו או יעבירו חיילות מתפקידן או ייפסלו שיבוצן בתפקיד, משימה, יחידה כלשהיא במסגרת הצבאית".

בידי ויצו דיווחים על מקרים בהן מתרחשת פגיעה בשירות ובזכויות חיילות עקב דרישות של גורמים חרדים ודתיים חיצוניים, ופרשנות מחמירה של החוק ע"י מפקדים בשטח. וכן עדויות של מומחים שחקרו את תהליכי ההקצנה הדתית בצה"ל המדגישים שחייבת להיעשות עבודת תכנון וחשיבה בכל הנוגע להשלכות של גיוס חרדים על שירות נשים.

גילה אשרת, יו"ר ויצו ישראל מסכמת:

מדובר בנקודת זמן קריטית ביותר! כל החלטה על אופן שילוב החרדים בצבא, תקרין בהמשך גם על דרישותיהם בדבר אופן השתלבותם בענפים נוספים כמו באקדמיה, במגזר הציבורי ובמשק בכללותו.

חלוקה צודקת של השוויון בנטל הצבאי והכלכלי בהמשך, היא ללא ספק עיקרון חשוב אך אל לנו לתקן עוול אחד על ידי יצירת  של עוול אחר. אנו קוראות לראש הממשלה שלא להפקיר זכויותיהן של הנשים הרבות והטובות המשרתות נאמנה את מדינתן וראויות לשירות צבאי שוויוני ומכבד, המהווה גם קרש קפיצה חשוב לחיים האזרחיים. אנו קוראות לא להפוך את צה"ל מצבא מערבי מתקדם לצבא "פלנגות" המדיר ביחידותיו אוכלוסיות שונות בחברה".