קבוצת חברי פרלמנט ממערב אוסטרליה מבקרת בויצו אחוזת ילדים

אחד עשר חברי פרלמנט ממערב אוסטרליה ובתוכם השר לענייני מים ובריאות הנפש, שר הרווחה, מנהיגת מפלגת האופוזיציה וסגן שר האנרגיה  ערכו השבוע בישראל ביקור למטרת הכרות ולימוד רובם בקרו בארץ לראשונה.

15/4/2010

תשעת ימי הביקור בארץ היו עמוסים ומרוכזים ובמרוצתם נפגשו חברי המשלחת עם חברי הממשלה וחברי האופוזיציה שלנו. הם בקרו בבית המשפט העליון והשתתפו בטקס יום השואה ביד ושם.

בכפר הנוער ויצו אחוזת ילדים התאפשר לחברי משלחת פרלמנט ממערב אוסטרליה  להציץ לתוך אחד ממוסדות ויצו החשובים בתחום החינוך.
האורחים התקבלו בויצו אחוזת ילדים ע"י מנהל הכפר יוסי סרגוסי, ג'נין גלי, ס/יו"ר מחלקת תיירות של ויצו וברנדה קטן, יו"ר מח' יחסי ציבור בויצו העולמית.
ברנדה המטיבה כל כך לדבר נתנה סקירה קצרה על תולדות תנועת ויצו ועל האתגרים  העצומים אשר נטלה על עצמה כמענה לצרכים המתעוררים חדשות לבקרים בחברה בישראל.

מנהל כפר הנוער יוסי סרגוסי הציג באורח מרגש ובהיר את הדרך אותה עוברים כל נער ונערה המגיעים לבית הספר כשהם עמוסי קשיים, בעיות וחסרים.
הודות לעובדים, לאהבתם ולחום האנושי אשר הם מעניקים לנערים ולנערות במקצוענות ובמסירות אינסופיים בסביבה התומכת של הכפר 95% מהחניכים הופכים לבוגרים בעלי בטחון, משכילים ואזרחים תורמים, חרוצים ומועילים לחברה.

הפרלמנטרים מאוד התרשמו ממה שראו, שמעו וחוו. אחד המשתתפים שסיכם את הביקור אמר בין היתר כי "אין לנו שום דבר שדומה לכך באוסטרליה".