לקראת יום האישה הבינ"ל פתרון למצוקת הנשים העצמאיות

תיקון להצעת חוק הביטוח הלאומי אושר בוועדת השרים לחקיקה וצפוי לשים סוף לאפלייתן של נשים עצמאיות בקבלת דמי לידה. התיקון ביוזמת ארגון ויצו ויו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עליזה לביא 
 
 
וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את התיקון להצעת חוק הביטוח הלאומי בנוגע לחישוב דמי לידה לעצמאיות. ההצעה היא פרי יוזמה משותפת של ארגון ויצו, ח"כ ד"ר עליזה לביא, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה וח"כ דב חנין, נועדה לשים סוף לאפלייתן לרעה של עובדות עצמאיות לעומת עובדות שכירות בכל הנוגע לגובה דמי הלידה המשולמים להן על ידי המוסד לביטוח לאומי. הצעת חוק זו צפויה לתקן את האופן בו מחושב שכרן של נשים עצמאיות הזכאיות לדמי לידה, באופן שבו גובה דמי הלידה לא ייפגע משינויים בהיקף עבודתן ערב ולאחר הלידה, כפי שקורה היום.  
במצב כיום, במידה שהכנסת נשים עצמאיות פוחתת עם חזרתן לעבודה לאחר חופשת הלידה, בשל צמצום היקפי העבודה למספר חודשים למשל, הן נדרשות להשיב את ההפרשים בדמי הלידה לביטוח הלאומי. מנגנון מפלה זה אינו קיים ביחס לעובדות שכירות. כלומר, עובדת עצמאית שקיבלה דמי לידה על בסיס הכנסה חודשית אשר גבוהה מהכנסתה בשנת המס שבה משולמים לה דמי הלידה, נדרשת להשיב למוסד לביטוח לאומי את ההפרש בגובה דמי הלידה. התיקון לחוק יאפשר חישוב של דמי הלידה, המגיעים לעובדת עצמאית, על פי ההכנסה הממשית שהתקבלה על ידה בפועל בכל השנה שקדמה ללידה.  
לדברי עו"ד עירית גזית, מנהלת מערך הסיוע המשפטי של ויצו "בקו הסיוע למיצוי זכויות נשים בעבודה של ויצו מתקבלות תלונות רבות בשנה אודות קיזוז לא הוגן של דמי לידה לנשים עצמאיות והיה צורך לתקן את העוול הנגרם ע"י הביטוח הלאומי. לצערנו במצב בו נשים עדיין מופלות לרעה בשוק העבודה והאחריות על טיפול בילדים חלה באופן כמעט גורף עליהן, זה אך טבעי שנשים תעבודנה ותשתכרנה פחות לאחר הלידה. זה לא ראוי שהמדינה "תעניש" אותן על צמצום היקפי העבודה. להיפך, על המדינה לקדם תנאים שיאפשרו לנשים לעבוד ולהתפתח כלכלית ולפעול לשיפור מעמדן של נשים בעולם העבודה". 
ח"כ דב חנין (חד"ש) אמר כי "עולם התעסוקה של העובדים העצמאיים הוא גחמני ותלוי בתנאים רבים. בעולם זה, אשר בו לעובד העצמאי יש מעט מאוד הגנות וביטחון תעסוקתי, הקשיים רבים יותר לנשים העצמאיות. מקומה של המדינה לאפשר הגנות לנשים בכדי שיוכלו להתמודד באופן שיוויוני יותר בעולם התעסוקה העצמאי. אחת ההגנות אשר המדינה לקחה על עצמה לאפשר לנשים, הן שכירות והן עצמאיות, הוא חופשת הלידה. חקיקה זאת היא התחלה של תיקוני חקיקה וצעדים רבים שנדרשים על מנת להבטיח את זכויותיהם של עובדים ובעיקר של עובדות עצמאיות". 
לדברי יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ח"כ עליזה לביא "זהו מצב אבסורדי ומעוות, שאישה עצמאית מקבלת דמי לידה המחושבים בהתאם להכנסותיה בחודשים שלאחר ההיריון. מטבע הדברים, במקרים רבים תפוקת עבודתה מצטמצמת ובהתאם גם ההכנסות. לא ייתכן, שבנוסף לקשיים הרבים העומדים בפני הנשים העצמאיות לאחר לידה בשילוב המטלות הנדרש שבין גידול ילד לבין ניהול עסק, תפגענה זכויותיהן. זוהי אפליה כלפי הנשים העצמאיות בכלל ובהשוואה ביחס לנשים שכירות בפרט.  במו ידינו שמנו מכשול מפלה לנשים עצמאיות החוסם יזמות, עצמאות כלכלית והעצמה אישית. שישים שנים לחוק עבודת נשים שחוקקה גולדה מאיר (1954) הגיע הזמן ליישם."