מענק לידה

יולדת תושבת ישראל (ושאינה תושבת) זכאית למענק לידה, בתנאי שילדה את תינוקה בבית חולים, או התאשפזה בבית חולים תוך 24 שעות מהלידה.
למענק זכאיות תושבות ישראל, או אשת תושב, גם אם הלידה התקיימה מחוץ לישראל, וכך גם לגבי עובדת המועסקת בישראל ואינה תושבת אך ילדה בארץ ואשת עובד שהועסק בארץ במשך שישה חודשים לפחות לפני הלידה, ובצמוד לה.

אירעה הלידה בבית החולים בישראל, תוגש תביעה למענק לידה למוסד לביטוח הלאומי באמצעות בית החולים בו נולד הילד. לצורך זה, על היולדת להביא לבית החולים את תעודות הזהות שלה ושל בן זוגה ולמסור לבית החולים את מספר חשבון הבנק שלה (או שלה ושל בן זוגה).כספי המענק יועברו ישירות לחשבון הבנק.
יולדת שילדה במוסד רפואי בארץ שאין לו הסדר עם המוסד לביטוח לאומי, תגיש תביעה למענק לידה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים. המענק ישולם לחשבון הבנק של התובעת.
גובה מענק הלידה:
בעד הילד הראשון במשפחה  1,615  ₪
בעד הילד השני במשפחה  727  ₪
בעד הילד השלישי ובעד כל ילד נוסף באותה משפחה   484  ₪
ליולדת שילדה תאומים (נכון ל- 01.01.2010)  8,047 ₪
ליולדת שילדה שלישיה  (נכון ל-01.01.2010)12,111  ₪
הזכות למענק להורה מאמץ: הורה מאמץ תושב ישראל שקיבל לאימוץ ילד עד גיל 10, זכאי למענק לידה.
פטירת יולדת: אם היולדת אינה בחיים, זכאי למענק הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של היילוד.