הורים יקרים,

אנו באגף לגיל הרך בויצו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה במעונות ברחבי הארץ.


זאת, בכפוף להנחיית פיקוד העורף והרשויות המוסמכות.


לבירורים טלפוניים בעניין פתיחת שנת הלימודים ניתן לפנות כדלקמן -


בימים א-ה', בין השעות 07.00-17.00 למס' טלפון – 03-6923884/976/767/806.

ביום ו', בין השעות 07.00-11.00 למס' טלפון – 052-4800853
 
בתקוה לימים שקטים ושנת לימודים רגועה ופורייה