סיכום שנה בתחום קשרי ממשל של ויצו

להלן דו"ח הפעילות של ויצו לשנת 2014 בתחום קידום מדיניות וחקיקה שמטרתה לקדם שוויון מגדרי.

ניתן למצוא בדו"ח מידע על: קידום הצעות חוק ביוזמת ויצו, ייזום דיונים בכנסת בנושאים על סדר יומה של ויצו, הפעלת לחץ ציבורי לשינוי מדיניות, העלאת סוגיות ציבוריות על סדר היום הציבורי (קמפיין "אות הקלון לפרסומת הסקסיסטית"). הדו"ח הוכן ע"י שרון צ'רקסקי, מנהלת תחום קשרי ממשל, קידום מדיניות וחקיקה בויצו.

 
לדו"ח לחץ כאן...