ביהמ"ש המליץ לקיים דיון מחודש בנושא מתן רישיון עסק למועדון הבורסה

בעקבות צירופה של עמדת ויצו לעתירתה של עיריית רמת גן לסגירת מועדון החשפנות, קרא ביהמ"ש לוועדת הערר המחוזית לקיים דיון חוזר בהחלטתה לאפשר את פעילות המקום.

מתן רישיון עסק למועדון הבורסה ברמת גן תיבחן מחדש על ידי ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה בתל אביב. כך מסתמן בעקבות החלטתה של שופטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב ד"ר מיכל אגמון גונן. 

בעיריית רמת גן ביקשו לסגור את המועדון בנימוק כי אינו הולם את את תכנית הבניה המקומית, ועל כן אינו ראוי לרישיון עסק. בדיון שהתקיים טענה ויצו, באמצעות עו"ד עירית גזית, כי העתירה מעלה סוגיות עקרוניות שיש להן השלכה על מעמדן של נשים בישראל, שמירה על זכויותיהן ומניעת הפגיעה בהן. בבסיסם של מועדוני חשפנות עומדת פרקטיקה של ביזוי נשים, פגיעה בכבודן, ניצולן ואף למעלה מכך. מועדוני חשפנות מתפקדים, פעמים רבות, כבתי בושת לכל דבר.

עו"ד גזית אמרה בתום הדיון: "אנו שמחים כי בית המשפט איפשר לנו להשמיע את קולנו בעתירה מהותית זו. אנחנו מקוות כי נצליח לשכנע גם את ועדת הערר בעמדתנו, וכי הדיון בעתירה יהווה אבן פינה במאבק כנגד מועדונים, אשר בין כותליהם מתקיימת פגיעה מתמשכת בנשים, לרבות בניצולן המיני ורמיסת כבודן. כמובן שמאבק זה יש להשלים באמצעים נוספים כדוגמת אכיפה וחקיקה".

כב' השופטת ד"ר אגמון גונן המליצה 
לקיים דיון ובו "שיקולי רוחב שטרם נשקלו, דוגמת שיקולים שהועלו בעמדת ויצו כידידת בית המשפט" ואפשרה למדינה שבועיים כדי להשיב בטרם תחליט סופית האם להתיר את פעילותו של מועדון החשפנות.