רישום לצהרוני תל אביב

הנכם מוזמנים להירשם לשנת הלימודים תש"פ
                                                   

הורים יקרים,

 

לידיעתכם, הרישום לצהרונים מופרד מהרישום לגני הבוקר. 
הרישום לצהרונים לשנת תש"פ הסתיים
.
                      
להלן הוראות מילוי טופס ההרשמה האינטרנטי לשנת תש"פ:

 
 החל מ- 4.9 פתוחה הרשמה מאוחרת, על בסיס מקום פנוי, לצהרוני ויצו ת"א
1.

יש למלא את כל השדות המסומנים בכוכבית - ללא מילוי פרטים אלו לא תוכלו להתקדם בתהליך הרישום.

 
2. יש להדפיס ולחתום על: 
 
כתב ההתחייבות  
הצהרת הבריאות  
טופס הוראת הקבע חתום על ידי הבנק לנרשמים חדשים 
טופס אישור להמשך הוראת קבע לנרשמים ממשיכים 
תצלום תעודת זהות הורה כולל ספח בו רשום הילד/ה 
  את הטפסים יש להעביר באמצעות דוא"ל zaharon@wizo.org  או לפקס 03-7239335
   
4. יש למלא פרטי הורה/ אפוטרופוס אחד לפחות.
   
5. יש למלא את פרטי המורשים לאסוף את ילדכם מהצהרון. 
 
 

לידיעתכם:

הרישום מותנה בשליחת כל הטפסים למשרדי ויצו וקבלת אישור הרשמה במייל 
  פתיחת צהרון מותנית ברישום בפועל של מינימום 15 ילדים 
  ויצו רשאית לאחד כיתות בהתאם לצורך ובכל עת בכפוף להודעה מוקדמת  
 
למעבר לאתר ההרשמה המאובטח, יש ללחוץ כאן