ההורים במעונות ויצו הביעו שביעות רצון גבוהה מהחינוך והשירות גם השנה

סקר שביעות הרצון השנתי בקרב ההורים במעונות ויצו ברחבי הארץ מעיד על שמירת רמת שביעות הרצון הגבוהה, ביחס לכל הנושאים שנבדקו

הסקר נערך זו השנה השמינית במסגרת הפעילות המתמדת של האגף לגיל הרך לשיפור השירות לילדי המעונות ולהוריהם, ולבחינת הצרכים המשתנים למתן מענה מתאים.

הסקר נערך בקרב  למעלה מ- 6000 הורים המהווים כ-40% מכלל הורי ילדי המעונות ומטרתו לבדוק את שביעות רצון ההורים ולקבל את חוות דעתם על ההיבטים השונים של הטיפול בילדיהם: 
•  היבטים חינוכיים - איכות ותרומת התכנים והפעילויות; מגוון הפעילויות והתכנים.  
•  מקצועיות ושירותיות הצוות  - יחס מנהלת המעון; מידת ההיענות לפניות ההורים; קבלת הפנים של הצוות לילד בבוקר; פרידת הצוות מהילד בסוף היום.
קשר עם ההורים - המידע הנמסר להורים על הילד והצוות ביוזמת המעון; איכות הקשר עם ההורים; פעילות הורים ילדים 
היבטים פיזיים - איכות המזון, גיוון המזון, ציוד ומגוון משחקים, ניקיון וטיפוח המעון  ועוד. 

היבטים כלליים - אווירה במעון,  תכניות העשרה/חוגים אחה"צ.

ממצאי השאלונים מראים:
שביעות רצון גבוהה מאוד של הורי ילדי המעונות מכלל היבטי השירות
בממוצע הארצי כל המרכיבים קיבלו ציון גבוה מ- 8.
כ- 90% מההורים הממשיכים 
ציינו כי נושאים שהועלו על ידם לשיפור בשנת הלימודים הקודמת, טופל.
בכל המרכיבים קיימת עליה ברמת שביעות הרצון בהשוואה לממצאי שנת הלימודים הקודמת. 
מרבית ההורים ציינו כי היו ממליצים לאחרים על מעונות היום של ויצו. 

לדברי ד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך "נתוני הסקר הינם כלי בקרה והשוואה לשימושה של המנהלת בכל מעון ומעון, שכן ממצאיו מנותחים ברמת המעון, האזור וברמה הארצית. חשוב לא פחות -  הם מהווים ערוץ לשיתופם של ההורים -  מממצאי הסקרים  בשנים קודמות שימשו אותנו בהפקת לקחים, ביצוע התאמות והרחבת השרות הניתן להורים, בהתבסס על הערותיהם. אנו נמשיך לעשות זאת גם בעתיד".