ברכת חג פסח שמח מיו"ר ויצו העולמית, פרופ' רבקה לזובסקי