מאבק באלימות נגד נשים - טיפול ומניעה

כמיליון נשים, ילדים וגברים כלואים בישראל במעגל האלימות. אנו באגף נאבקות בתופעות האלימות במשפחה באמצעים שונים: טיפול פרטני בנשים נפגעות אלימות,באמצעות מקלטים לנשים מוכות ומרכזים למניעת אלימות, קו סיוע ייחודי מסוגו לגברים במעגל האלימות לרבות גברים אלימים, תכניות מניעה והעלאת מודעות לנושא וקידום מדיניות וחקיקה, בין היתר בנוגע לאיזוק אלקטרוני, הבטחת הכנסה לנשים במקלטים, קידום פיתוח מענה טיפולי בגברים וילדים בקהילה ועוד.