ויצו חושפת את מדד האלימות של ישראל לשנת 2017 - כשל בטיפול בילדים חשופים לאלימות!


כשל בטיפול בילדים חשופים לאלימות ובגברים מחוללי האלימות

יו"ר ויצו ישראל, גילה אשרת: " קיבעון מתמשך של כלל המערכות בטיפול בתופעה. חצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם שקופים למדינת ישראל! אנו קוראות לממשלה לפעול ליישום מיידי של התכנית הלאומית למאבק באלימות כלפי נשים, שאושרה ע"י הממשלה ביולי האחרון "

17  נשים נרצחו השנה על רקע אלימות במשפחה
למעלה מ- 12,000 נשים נפגעות אלימות טופלו ברשויות ובמקלטים 
חצי מיליון ילדים חשופים לאלימות- פחות מחצי אחוז מהם מטופלים
מתוך 103 מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה רק ב-20 מטפלים בילדים
כ- 1500 תינוקות בשנה נולדים לתוך מציאות אלימה עם יציאתם לאוויר העולם
רק רבע מהמטופלים במרכזים לטיפול באלימות במשפחה הם גברים

הנתונים יוצגו בכנס ויצו ביום רביעי תחת הכותרת "ילדים חשופים לאלימות"

לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים (25.11), מפרסמת ויצו את מדד האלימות השנתי, אשר חושף את ממדיה הנרחבים של תופעת האלימות במשפחה. ע"פ נתונים הנאספים ומרוכזים ע"י ויצו מכלל רשויות המדינה עולה כי לצד התגברות התופעה והעלייה במספר הנשים הנפגעות, מספר המטופלים מקרב הילדים החשופים לאלימות והגברים מחוללי האלימות נמוך מאוד ביחס לכלל המטופלים בכלל וביחס למספרם באוכלוסייה בפרט. כך למשל מתוך כחצי מיליון ילדים חשופים לאלימות מטופלים במרכזים ובמקלטים פחות מ-2000 ילדים, המהווים פחות מחצי אחוז מכלל הילדים החשופים ומתוך כ-200 אלף גברים מחוללי אלימות, מטופלים רק רבע מהם במרכזים.  

נתוני המדד נאספו ע"י ויצו ממשרד הרווחה, משרד הבריאות, מערכת בתי המשפט ומשטרת ישראל. מעבר למספרים אלו, עשרות אלפי משפחות נוספות חיות במעגל האלימות אך לא ידועות לרשויות. 

הנתונים המלאים של מדד האלימות של ויצו לשנת 2016-2017:

כמות הנשים והילדים נפגעי האלימות:
ע"פ הערכות גורמי הרווחה, בישראל חיות כיום כ- 200,000  נשים מוכות וכחצי מיליון ילדים עדים לאלימות. כלומר, במדינת ישראל כלואים במעגל האלימות כמיליון נשים, גברים וילדים.

עלייה במספר הנרצחות
בשנת 2017 (נובמבר 2016- נובמבר 2017) נרצחו בישראל  17 נשים על רקע אלימות במשפחה. מדובר בעלייה של -6% בהשוואה למספר הנרצחות בשנת 2016, אשר עמד על 16 נשים. בחמש שנים האחרונות נרצחו 82 נשים.

מספר הנשים והילדים במקלטים לנשים מוכות 
723 נשים ו- 910 ילדים שהו ב- 14 מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן הפועלים ברחבי הארץ. מספר זה בממוצע עקבי לאורך השנים.  

רק 7% אחוז מתוך כלל הנשים ששהו במקלטים הועברו לתכניות שיקום: 39 נשים ו- 72 ילדים שהו ב 12 דירות מעבר במימון משרד הרווחה, בהן ניתן טיפול המשכי לנשים. 11 נשים ו-24 ילדים שהו ב-6 דירות נוספות במימון עמותות. 

ירידה במספר המטופלים במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה (הנתונים מתייחסים ל-2016)
בשנת 2016 פעלו 103 מרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה, מתוכם 37 לחברה הערבית, וארבעה מרכזים מיועדים לחברה החרדית.
  במרכזים טופלו 8,935  משפחות ו- 10,160 יחידים, מתוכם:

• 6,621  נשים המהוות כ- 65 אחוזים מכלל המטופלים 
•  2,558 גברים, המהווים כ- 25 אחוזים בלבד מכלל המטופלים 
•  981 ילדים ובני נוער  המהווים כ-9 אחוזים מכלל המטופלים רק ב -20 מרכזים למניעת אלימות ברחבי הארץ, התקיימו קבוצות טיפולים לילדים חשופים לאלימות (27 קבוצות), בהן השתתפו 981 ילדים ובני נוער- המהווים 9 אחוזים מכלל המטופלים במרכזים  ופחות מחצי אחוז מקרב כלל הילדים החשופים לאלימות (500 אלף). 

ביחס לנתוני שנים קודמות (2013-2016) ניכרת ירידה של 12% במספר הגברים המטופלים ובמספר הילדים המטופלים.  

מספר התיקים שנפתחו במשטרה: 

בשנת 2016 נפתחו 13,244 תיקי אלימות במשפחה על רקע תלונה של תקיפה כלפי בן זוג או בגין חבלה, מתוכם 3,096 הוגשו ככתבי אישום לביהמ"ש.
ב-25 רשויות מקומיות  פועלת תכנית מיוחדת בשם "עו"ס משטרה", במסגרתה מגייסים עובדים סוציאליים בשיתוף משטרת ישראל, נשים וגברים לטיפול, עם הגשת התלונה בתחנות המשטרה. בשנת 2016 טיפלו העו"סים בכ-5,800 גברים ונשים על רקע הגשת תלונה במשטרה, מתוכם 2,778 המשיכו טיפול במרכזים למניעת אלימות במשפחה. 

צווי הגנה שהוצאו ע"י מערכת המשפט
בשנת 2016 התקבלו בביהמ"ש  9,566 בקשות למתן צווי הגנה. מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לנתוני 2015.

מספר המטופלות במוסדות מערכת הבריאות בגין אלימות (מתייחס לשנת 2015)
4,483 נשים טופלו במוסדות מערכת הבריאות בגין אלימות במשפחה ותקיפה מינית, ובנוסף 660 נערות, ע"פ ההתפלגות הבאה:

• בבתי החולים טופלו 1784 נשים ובנוסף טופלו 551 נערות בגילאי 13-18 , סה"כ: 2,335 נשים 
•  1667 נשים טופלו בקופות החולים לאחר שאותרו כסובלות מאלימות במשפחה ותקיפה מינית, מתוכן:  1167 נשים, 500 קשישות. נוסף לכך טופלו 109 נערות, סה"כ: 1776 נשים ונערות . (*נתונים אלה מתייחסים לשנת 2015). 
 1032  נשים אותרו כנפגעות אלימות בתחנות טיפות חלב של משרד הבריאות, מתוכן 752 שהעידו כי הן סובלות מאלימות ו-684 שלא ענו אך נותר חשד ממשי של הצוות לגבי חשיפתן לאלימות או פגיעה מאלימות. בנוסף אותרו 325 ילדים הנפגעים מאלימות במשפחה. כלומר, ניתן לומר כי כ- 1500 תינוקות בשנה נולדים לתוך מציאות אלימה עם יציאתם לאוויר העולם.  מוקד מצוקה ארצי 118 
בשנת 2016 התקבלו 1,400 פניות לקו הסיוע של משרד הרווחה. מתוכן:

 1260 פניות של נשים שדיווחו על אלימות מצד בן זוגן (עלייה של 36% לעומת שנה שעברה). 
 50 פניות של גברים (ירידה של 27% לעומת שנה שעברה)
 0 פניות של ילדים ובני נוער 


הנתונים יוצגו בכנס ויצו השנתי לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים, החל ב 25 בנובמבר, אשר בו נערכת מדי שנה גם עצרת זיכרון לנשים שנרצחו. מטרת ויצו להעלות את המודעות הציבורית להשפעת הבית האלים על התפתחותם של ילדים וכדי לקדם מדיניות וחקיקה הנוגעת לחשיפתם לאלימות, הזנחתם והדגשת העזרה הנפשית המתאימה. 

יו"ר ויצו ישראל, גילה אשרת התייחסה לנתונים: "נחשפת תמונה מטרידה באשר לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ובמיוחד בילדים החשופים לאלימות. הנתונים אכן משקפים את העובדה כי חצי מיליון ילדים החשופים היום לאלימות בביתם שקופים למדינת ישראל! אין תהליכי איתור מובנים במערכות החינוך, אין תכניות טיפול ומניעה וכל אלה מותירים חלל עצום שתורם להחרפת התופעה. הנתונים חייבים להוות קריאת השכמה לממשלת ישראל לטיפול במאות אלפי קטינים תחת אחריותה ולקידום תכניות מקיפות למניעה והסברה כדי להביא לצמצום התופעה ובמקרים רבים אף להציל חיים. אנו קוראות לממשלה לפעול ליישום מיידי של התכנית הלאומית למאבק באלימות כלפי נשים, שאושרה בממשלה ביולי האחרון וטרם הוזרמו התקציבים להפעלתה".