חוק השכר השווה

דוח פומבי חוק שכר שווה - נתוני 2022

 

ויצו כארגון שיזם לפני כשלוש שנים את תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה והוביל את הפקת דוחות פערי השכר בין גברים לנשים

במשק, מפרסם את דוח פערי השכר השנתי.

  

דוח פומבי שכר שווה לשנת 2022