חוק השכר השווה

דוח פומבי חוק שכר שווה - נתוני 2021

 

ויצו כארגון שיזם לפני כשנתיים את תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה והוביל את הפקת דוחות פערי השכר בין גברים לנשים

במשק, מפרסם את דוח פערי השכר השנתי:

תמונת השוואת השכר על בסיס מגדרי מאוזנת – לא אותרו פערים מובהקים לטובת מגדר כזה או אחר בויצו

שיעור הנשים המועסקות בויצו ביחס לכלל העובדים עומד על כ - 85%.

 

דוח פומבי חוק שכר שווה לשנת 2021