החזון

חזון הבית הפתוח משלב מספר אלמנטים מרכזיים:

1. הילד ומשפחתו במרכז
• יצירת רצף חינוכי בעבודה מתמשכת עם הילד, הבית, המעון או הגן והתוכנית הפועלת במרכז.
• הענקת הזדמנות לכל ילדי שדרות ומשפחותיהם למצות את יכולתם לפיתוח הפוטנציאל האישי הגלום בהם.
• ראיית המשפחה כיחידה חברתית שהילד הוא פרט בתוכה ומתן מענה למכלול המשפחתי הרחב.

2. קידום המודעות ההורית להשתתפות ולמיצוי זכויות.
• חשיבות תרומת ההורים לקידומו וחינוכו של הילד כאחראים עיקרים להתפתחות התקינה של ילדם.
• הקנית מודעות ומיומנות למיצוי, ייצוג וקידום זכויות חברתיות של הורים וילדים בגיל הרך.

3. עבודה בין תחומית הוליסטית
העבודה המקצועית בגיל הרך דורשת ידע וניסיון בתחומים רבים.
מכאן, הצורך בעבודה בין תחומית, לפיתוח תוכנית הוליסטית לילדים בגיל הרך ולמשפחותיהם.

4. קידום שוויון הזדמנויות
בתכנון וביישום התוכנית, משולבת כל אוכלוסיית הישוב בדגשים מיוחדים על היבטים רב תרבותיים והתמקדות באוכלוסיות חלשות, שנגישותן לשירותים חברתיים – קהילתיים מוגבלת.

5. התפתחות מקצועית מתמדת
אנשי מקצוע, בכל הרמות, מבססים את תוכניותיהם על ידע איכותי קיים, תוך איסוף ופיתוח של ידע חדש והפצתו.


 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.