תכנית תזונה - רווחת המשפחה

תזונה היא אחד הנושאים בליבת העשייה במסגרות הטיפוליות והחינוכיות השונות המנוהלות ומפוקחות באגף הרווחה: בתים חמים לנערות, מועדוניות לילדים בסיכון וצהרונים לילדי הגנים.

תזונה היא  מדד בעל איכות קריטית למפקחי משרדי הממשלה של הרווחה, החינוך, הכלכלה והבריאות וכן להורים בקביעת חוות דעת אודות איכות המסגרות.  

התזונה אינה רק מזון לגוף אלא שפה ואמצעי תקשורת המושפעים מערכים, נורמות והרגלים ומהווה מוקד לתקשורת ולשיתוף פעולה בין הצוותים החינוכיים, הטיפוליים לבין מקבלי השירות: הנערות, הילדים וההורים.

ארגון סדר היום במסגרת החינוכית - טיפולית, קשור קשר הדוק עם ארוחות הבוקר והצהריים ויש חשיבות מרבית לעשייה הוליסטית המתכללת את התזונה עם שאר התכנים.
קיימת חשיבות רבה לבניית בסיס טוב ואיתן להרגלי אכילה נכונים והעדפות תזונתיות.

ארוחות הבוקר והצהריים של הילדים והנערות במסגרות החינוכיות של ויצו, משמשות מודל לצריכת מזונות מזינים יותר ולהתנהגות תזונתית בריאה  והתזונה מחוברת, קשורה ומשפיעה על התפתחותם הפיזית והרגשית של הילדים והנערות.

ילדים רוכשים מיומנויות אכילה והרגלי אכילה במהלך שהותם במסגרות הטיפוליות – חינוכיות של ויצו. תהליך רכישת מיומנויות האכילה מתקיים תמיד בהקשר חברתי ותקשורתי בו הילד גדל ודפוס הקשר הנוצר בין הילד לבין המטפלים בו משפיע על הרגלי האכילה שלו, על התפתחותו ועל עתידו הבריאותי.

זמני הארוחות במסגרות  מהווים זירה חברתית בה הילדים והנערות  מתרגלים  את מידת עצמאותם ויכולתם לשלוט בסיטואציה. הם מאכילים את עצמם בקצב האכילה, בכמויות ובהעדפות שלהם למנה מסוימת.

במסגרת תכנית עבודה מערכתית של האגף לרווחת המשפחה בויצו, בחרנו למקצע את העיסוק בנושא תזונה בריאה וטעימה במסגרות החינוכיות – הטיפוליות השונות ע"י יצירת תשתית בריאה לתזונה נכונה:
  העסקת דיאטנית קלינית הנותנת הנחייה והכוונה בבניית תפריטים המותאמים לגילאי הילדים והנערות השוהים במסגרות וכן בהתאמת למצבם הנפשי הרגשי. 
•  פתיחת שולחן עגול ובניית קבוצות עבודה בהשתתפות הורים, דיאטניות קליניות, מפקחות, רכזות פדגוגיות וחברות הקייטרינג המסעידות בחלק מהמסגרות. 
•  שדרוג ושיפור תפריטי ארוחות הבוקר והצהריים, תוך הקפדה על רכיבי מזון בריאים ואיכותיים והתאמתם לצורכי ההתפתחות של הילדים והנערות  ולטעמם. 
•  פיתוח תכנית פדגוגית המתמקדת בתזונה בראיה הוליסטית ובהתאמה להנחיות משרדי הממשלה: החינוך, הרווחה, הבריאות והכלכלה. 
•  פיתוח וביסוס תחושת האמון הבסיסי של הילדים, הנערות  וההורים הודות ליכולת של הצוות להיות קשובים לצרכי התזונה  של הילדים, הנערות   וההורים. 
•  שיפור חוויית האכילה של הילדים והנערות תוך מתן דגש על פיתוח והעשרת סביבת האכילה על-ידי הוספת כלים נאים וצבעוניים, מותאמים לילדים ולנערות. 

לפרטים נוספים: 
ניתן לפנות בטלפון: 03-6983836 
או במייל: haval@wizo.org