כפרי נוער ובתי ספר

 

 

חזון אגף החינוך ויצו העולמית


מרכז ויצו למשפחה
נוסד בשנת 1924
 
ויצו אחוזת ילדים
נוסד בשנת 1939
 
ויצו ניר העמק
נוסד בשנת 1927
 

חזון

טיפוח בני-נוער על מנת להביאם למצוינות ולמחויבות לערכי מדינת ישראל תנועת ויצו.

מטרה

הענקת חינוך איכותי לבני-נוער וטיפוחם לבוגרים חושבים, לומדים, עצמאיים, יצירתיים ותורמים לקהילה.

ערכי הליבה

אגף החינוך של תנועת ויצו העולמית שואף למצוינות בכל תחומי פעילותו ושוקד על פיתוח סביבת למידה מתקדמת ובית חם לכל הבאים בשערי מוסדות החינוך של ויצו.

תנועת ויצו מאמינה במתן הזדמנות שווה לבני-הנוער שידם אינה משגת לרכוש חינוך והשכלה, כדי לאפשר לכל אחד ואחת מהם לממש את הפוטנציאל האישי.

תנועת ויצו מאמינה בחינוך להזדהות עם המטרות הציוניות, טיפוח הכרת הארץ והעמקת תחושת השייכות לחברה הישראלית ונאמנות למדינת ישראל וחוקיה.

תנועת ויצו מאמינה בחינוך למידות טובות, לתפיסה מוסרית, להקשבה הדדית, לסבלנות וסובלנות, לכבוד הדדי, למנהיגות, למעורבות חברתית בקהילה ולשוויון בין המינים של כל תלמידיה.

תנועת ויצו מאמינה בשמירה על רווחתם הפיזית והחברתית של כלל תלמידיה ובחתירה מתמדת לקידום הישגיהם הלימודיים והחברתיים.

תנועת ויצו מאמינה בניהול פדגוגי מתקדם, יעיל והוגן של מוסדות החינוך שלה.

 


תיכון טכנולוגי רחובות
נוסד בשנת 1935
 
ויצו הדסים
נוסד בשנת 1944
 
ויצו גן ונוף
נוסד בשנת 1922
 

ויצו נחלת יהודה
נוסד בשנת 1922

  

ויצו נהלל
נוסד בשנת 1923