תוכניות ופעילויות

תוכניות איתור ומניעה
הדרכה ביתית
- התוכנית "הדרכה ביתית" מופעלת בשיתוף אגף הרווחה ונותנת מענה ל- 12 משפחות נזקקות צעירות, בעיקר של עולים יוצאי קווקז ובוכרה.
המשפחות מקבלות סיוע והדרכה הכוללים טיפול ומשחק, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד. ההדרכה נעשית בבתי המשפחות. מדריכת התוכנית היא בת הקהילה הקווקזית והיא משמשת גם כמגשרת, ומסייעת להורים בתיווך מול מוסדות וגופים שונים בעיר.
 
מלידה להורות - התוכנית באה לתת מענה למשפחות צעירות הן בהיבט החומרי והן בהיבט הרגשי. בהיבט החומרי מאפשרת השאלת ציוד (עגלות, מיטות, משחקים) וקבלת ציוד חומרי מתכלה (טיטולים, תחליפי מזון) בתשלום סמלי. על מנת לתת מענה בהיבט הרגשי פיתחנו את התוכניות "קן לאם" ו "בוקר של אהבה". 

קן לאם -  תוכנית לליווי ותמיכה לאימהות לילדים בגיל הרך על-ידי מתנדבות מהקהילה, ששמה לה למטרה לחזק את תפקוד התא המשפחתי וההורי ולשפר את ההתמודדות עם מצבי משבר ולחץ.

בוקר של אהבה - התוכנית מיועדת לאמהות ופעוטות שאינם נמצאים במסגרת חינוכית. מטרתה חיזוק הקשר הורה-ילד,  חשיפת הפעוטות והוריהם לסביבה מעשירה שמאפשרת הקניית הרגלי עבודה ופיתוח עצמאות עם דגש על העשרה שפתית.  

תוכניות הדרכה והעשרה להורים וילדים
מעבר בטוח
- תוכנית העשרה לילדים בני  5-6 מהעדה הקווקזית. התוכנית עונה על הצורך בהשלמת הפערים שנוצרו בשל קשיי שפה, ומעניקה להם בסיס איתן להשתלבות מוצלחת
בכתה א'.

משחקיה בפרויקט עצמאות – התוכנית מיועדת לילדים בגילאי שלוש עד שש מהעדה האתיופית והוריהם. היא עוסקת בתחומי העשרה שפתית מותאמת לגיל הילדים. כוללת מנוי לתיאטרון להורים וילדים  וקבוצת הורים.

מרחב להורים - "מרחב  להורים" נוצר כדי לספק להורים בשדרות סיוע בהתמודדות עם מצבי איום ולחץ.    במסגרת התוכנית נערכות סדנאות להורים ולילדים פעוטים בגילאי שנתיים-שלוש בשיתוף מעונות היום בשדרות. הסדנאות כוללות מפגשים חווייתיים של מוסיקה, תנועה במרחב, יצירה, דרמה ועוד. כמו כן נערכות הרצאות להורים בסוגיות שונות עמן הם מתמודדים. להורים גם ניתנת אפשרות לקבל ייעוץ התפתחותי וייעוץ אישי להתמודדות עם בעיות במצבי לחץ וחירום. התוכנית בשיתוף עם המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו-טראומה.