תפיסה חינוכית בצהרונים - קווים מנחים בעבודתנו
  ויצו שמה לנגד עיניה את טובת הילד ושומרת על כבודם של כל ילד וילדה תוך התייחסות לעולמם הרגשי, מסיבה זו אנו דוגלים בשיתוף ההורים בשקיפות מלאה. 
  ויצו פועלת למען שוויון נשים בחברה ומספקת מסגרת יציבה עבור הילדים המאפשרת לאימהות יום עבודה מלא. 
  ויצו מאמינה בשוויון הזדמנויות למען צמצום פערים בחברה ודואגת לחינוך וקידום הילדה והילד באופן שווה בכל רחבי העיר. 
  בטיחות הילדים היא בראש מעיינינו ומשום כך אנו מקפידים על עבודה לפי נהלים ברורים ומוקפדים ועל אבטחת המזון וטריותו.
  על מנת לקדם את התפתחות הילד אנו מקפידים על תכנית פדגוגית מקדמת מעשירה ומאתגרת.