הקו לגברים במעגל האלימות במשפחה

הקו לגברים במעגל האלימות במשפחה נותן ייעוץ לגברים שחשים מצוקה ומאפשר להם לקיים דיאלוג ראשוני, זמין ונח אודות התחושות הקשות שמציפות אותם. בכך מהווה הקו כתובת מתווכת להמשך טיפול מקצועי. המענה בקו ניתן על ידי מתנדבים גברים שהוכשרו לסיוע טלפוני והם מלווים באופן שוטף על ידי אנשי מקצוע. השיחה הינה אנונימית ולא נדרשת חשיפה או התחייבות לתהליכים ארוכי טווח. 
הקו נותן מענה גם לבני משפחה וחברים המבקשים ייעוץ סביב מצבי משבר זוגי אלים הידועים להם. אנו מנסים לקדם תפיסה המבקשת לשנות את השיח הציבורי בישראל ולקרוא לגברים במעגל האלימות במשפחה לקחת אחריות על מעשיהם, להתקשר ולקבל סיוע במטרה לצאת ממעגל האלימות.
טלפון: 1800-39-39-04 I
  פייסבוק