מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

ויצו, האגף למעמד האישה מפעיל שלושה מרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה הפועלים בשיתוף עם משרד הרווחה והרשות המקומית. המרכזים פועלים ברמת גן (המרכז ע"ש הלנה גלזר) בירושלים ובאשקלון.
מטרת המרכזים לעסוק במניעה ובטיפול בתופעות של אלימות במשפחה במסגרת הקהילה, מבלי לנתק את בני המשפחה מסביבתם הטבעית. ייחודם של המרכזים הוא טיפול במשפחה כולה. המרכזים נותנים לנשים סיוע מידי בשעות משבר, סדנאות טיפול בגברים מכים, בילדים עדים לאלימות, הפעלת קבוצות עזרה עצמית ופיתוח מודעות הקהילה לבעיות האלימות. במרכזים מופעלים פרויקטים ייחודיים: בירושלים פועל קו סיוע טלפוני לגברים אלימים, עו"ס בתחנת משטרה, ברמת גן פועל פרויקט לווי נשים במשטרה. כמו כן קיימים פרויקטים נוספים.