מקלטים לנשים מוכות

מקלטים לנשים מוכות

ויצו מפעילה בשיתוף עם משרד הרווחה שני מקלטים לנשים מוכות וילדיהן. המקלטים מספקים מסגרת מגינה לאישה המוכה וילדיה והכנתם לקראת חיים עצמאיים ללא אלימות. במקלטים עוברת האישה תהליך שיקומי בעזרת הצוות המקצועי הכולל עובדות סוציאליות ועובדים פארא-מקצועיים. כמו כן מקבלות הנשים סיוע משפטי בזמן שהותן במקלט.

ההפניה למקלטים נעשית ע"י מרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה או עו"ס מומחה בתחום האלימות במחלקות לשירותים חברתיים.