היסטוריה


פעולותיה של ויצו בארץ ישראל לפני הקמת המדינה

"טיפת חלב" חיים ויצמן בבית הספר החקלאי ויצו נהלל

ויצו נוסדה בשנת 1920 בבריטניה. מייסדות ויצו, רבקה זיו, ורה וייצמן, אדית אדר, רומנה גודמן והנרייטה אירוול ייסדו את ויצו מתוך מטרה לספק את צורכיהן של נשים וילדים בארץ ישראל (פלשתינה). תחת הנהגתה של רבקה זיו, נסעו שלוש מנהיגות מתוך קבוצה זו לפלשתינה וניהלו שיחות עם מספר גדול של נשים חלוצות. הן חזרו ללונדון ב-1919 עם ראייה רחבת היקף על הצרכים הדחופים של הנשים והילדים במקום, הזקוקים לשיפור מיידי בתנאי המחייה באמצעות ייסוד שירותי רווחה וחברה ומוסדות להכשרה חקלאית ולהקניית מקצועות לנערות.

המשך...

1970-1948 - מילוי משימות לאומיות וחברתיות

תלמידת כפר הנוער ויצו נהלל 1956 ראש הממשלה דויד בן גוריון נושא דברים בכנס ויצו באשקלון 1955 ילדי ויצו הדסים חוגגים את הבאת הביכורים 1952

תנועת ויצו, שפעלה בתחום החברתי ובקליטת העלייה בתקופת היישוב המשיכה בכך גם לאחר הקמת המדינה, ונרתמה למילוי משימות שונות שנועדו לספק את הצרכים החברתיים שנוצרו בעקבות העלייה המסיבית. מחויבותה של ויצו למדינה ונכונותה להשתלב במאמץ הלאומי, באה לידי ביטוי בהחלטה להעביר את המטה של ויצו העולמית מלונדון לתל אביב. ההחלטה התקבלה ביוזמתה של רבקה זיו שהשתקעה בישראל, והחליטה להמשיך ולכהן כנשיאת ויצו העולמית. בעקבות החלטה זו, החלו להתכנס בישראל הוועידות העולמיות של ויצו שבהן השתתפו נציגות משלוחות ויצו במדינות שונות בעולם.

המשך...

1990-1970 - פיתוח והרחבת השירותים לקבוצות אוכלוסיה חלשות

ויצו מארחת בסניף במגזר המיעוטים את אשת שגריר ארה"ב בישראל, הגברת לואיס, 1977 איה דינשטיין יושבת ראש ויצו העולמית וגולדה מאיר ראש ממשלת ישראל מעניקות מילגות הצטיינות לתלמידי בית ספר ויצו צרפת 1972 רות איזקסון יושבת ראש ויצו העולמית בטקס הנחת אבן פינה נווה ויצו הרצליה 1982

כמה אירועים מרכזיים שאירעו בשנים אלה, הטביעו את חותמם על החברה הישראלית: מלחמת יום הכיפורים נחשבת לאירוע המכונן של התקופה, בתחילת שנות ה-70 התעוררה תסיסה חברתית בקרב בני הדור השני של העליות ההמוניות של שנות ה-50 וה-60, התעוררות המודעות הציבורית למעמד האישה בישראל  ומשבר כלכלי שלווה בשינויים במדיניות הרווחה. התמורות החברתיות והכלכליות שאפיינו תקופה זו, משתקפות במטרות הכלליות שהציבה לעצמה ויצו ובנושאים המרכזיים שבהם התמקדה. פעילותה של ויצו נפרשה על פני כל הארץ והגיעה גם ליישובים שבפריפריה.

המשך...

1990-שנות האלפיים - עידן של תמורות

פתיחה מחודשת של סניף ויצו באופקים 1996 שגרירת יונסקו בביקור במעון יום בחיפה 1998 בני ובנות מצווה חוגגים עם חברת ויצו באר שבע 2000

מאז הקמתה, נבעה כל פעילותה של ויצו מהערכים והעקרונות המאפיינים תנועות וולונטריות. ויצו פעלה בתחומים חברתיים שונים ופיתחה שירותים שסיפקו מענה לצרכים רבים של אוכלוסיות שונות. היא מילאה תפקיד חלוצי בפיתוח שירותים חדשים, שלאחר מכן אימצו גם ארגונים אחרים. בחינת מכלול פעולותיה ומאפייניה של ויצו בתקופה זו, מצביעה על כמה שינויים והתפתחויות שחלקם החל כבר בתקופות קודמות, אך התעצם וגבר בתקופה זו. שינויים אלה משקפים תמורות פוליטיות, חברתיות, כלכליות וערכיות שחלו בחברה בכלל.

המשך...

 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.