מחלקות ואגפים
כתובת:
ויצו העולמית,
שד’ דוד המלך 38, ת"א
מיקוד 6423711

פניות ציבור:

פקס: 03-6923801
מייל:
infodep@wizo.org

 

פניות בנושא הגיל הרך:

מייל: dcc@wizo.org.il

ויצו העולמית

אגף הגיל הרך  


*שימו לב: האגף מטפל בפניות בנושא מעונות היום, לא כולל שכר לימוד. בנושא שכר לימוד יש לפנות ישירות למנהלת המעון.

 

טלפון מזכירות האגף:03-6923763 
טלפון פניות הציבור: 03-6923807
פקס: 
03-6923778
מייל: 
dcc@wizo.org

מחלקת גביה ושכר לימוד - אגף הגיל הרך

טלפון: 
03-6923922 | 03-6923766 | 03-6923767
מייל: scharlimud
@wizo.org
 

אגף החינוך

טלפון: 
03-6923811
פקס: 
03-6923813
מייל: haiam
@wizo.org
 
שיווק

טלפון: 
03-6923704
פקס: 
03-6923801
מייל: 
 
 shirazp@wizo.org

אגף משאבי אנוש 

טלפון: 
03-6923722
פקס: 
03-6958266
מייל: 
avigayilk@wizo.org 
אגף מערכות מידע 

טלפון: 
03-6923987
פקס: 
03-6923963
מייל: 
tmicha@wizo.org
 
אגף בינוי, אחזקות ורכש 

טלפון: 
03-6923736
פקס: 
03-6923738
מייל: 
helio@wizo.org 
אגף נכסים

טלפון: 
03-6923727
פקס: 
03-6923900
מייל: 
shelish@wizo.org 
האגף לקשרי חוץ

טלפון: 
03-6923710
פקס: 
03-6923880
מייל:
 limorpe@wizo.org
 
לשכת מנכ"ל

טלפון: 
03-6923706
פקס: 
03-6958267
מייל: 
revitalh@wizo.org

בית הויס - מרכז העשרה לחיי משפחה


מייל: infodep@wizo.org


בית הורים 


טלפון: 
03-6940444

פקס: 03-6917066

מייל: yaire@wizo.org

אתר: https://www.bhwtlv.co.il/

 

אגף כספים (לא כולל תשלום למעונות)

טלפון:
03-6923740
פקס:
03-6923768
מייל:
orlyv@wizo.org


ויצו ישראל

לשכת מנהלת

טלפון: 03-6923793/4/5
פקס:
03-6923796
מייל:
 michalh
@wizo.org
האגף לקידום מעמד האישה

טלפון: 03-6923791
פקס:
03-6923934
מייל: michalh@wizo.org
אגף פיתוח משאבים ושיתופי פעולה

 טלפון:
03-6923719
 פקס:
03-6923938
 מייל:
talyk@wizo.org
האגף ילדים, נוער וצעירות בקהילה

 טלפון:
03-6923836
 פקס:
03-6923837
 מייל:
anatt@wizo.org
אגף תשתיות, הדרכה והתנדבות

 טלפון: 
03-6923783
 פקס: 
03-6923784
 מייל:
shanyc@wizo.org

   
  מנהלת האתר>>
 


 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.