נערות בקהילה
נערות בקהילה


מוגנת

אלימות מינית של קטינים שכיחה הרבה יותר מכפי שנוטים לחשוב. בנות ובנים עד גיל 12 נפגעים באותה המידה וקיימים הבדלים בסוג הפגיעה בהתאם למין הנפגע ולגילו. 
במחקר שנערך בישראל בשנת 2013 במסגרת מיזם טריאנה, מטרתו לצמצם תופעות התעללות והזנחה של ילדים בישראל, נמצא שאחת מכל חמש ילדות עוברת פגיעה מינית ושיעור הפגיעות המיניות אף עולה עם הגיל.
לפי דו"ח איגודי מרכזי הסיוע לשנת 2017 כ-31.8% מהנערות בגילאי 13-18 עברו תקיפה מינית. 

התכנית "מוגנת" עולה מתוך הצורך להקנות לנערות כלים לדרכי התמודדות עם הטרדות ופגיעות מיניות. 
מהפכת ME TOO"" הגבירה את המודעות לאלימות מינית כלפי נשים, אך הנושא אלימות מינית לא מספיק מדובר בכיתות הלימוד. יועצים חינוכיים חסרי ידע מקצועי ובמקרים רבים צוות ביה"ס מתקשה לקבוע אם התנהגות מינית מסוימת המתרחשת בין ילדים היא בגדר פגיעה מינית או בגדר אינטראקציה בין המינים המלווה בסקרנות מינית טבעית, המאופיינת לגיל ההתבגרות.

מטרות
הגברת המודעות אצל נערות בנושא הטרדות מיניות. 
הגברת תחושת הביטחון האישי. 
הגברת המודעות וזיהוי סכנות, הקשבה לאינטואיציה פנימית, הצבת גבולות ודרכי התמודדות. 
למידת טכניקות הגנה עצמית לנערות במקרה של תקיפה מינית.

תיאור התכנית
תכנית "מוגנת" מלמדת את הנערות כיצד לחדד את חושיהן כנשים ונותנת להן כלים בזיהוי סכנות, על ידי הקשבה לאינטואיציה הפנימית, הכרת סימני האזהרה, הגברת תחושת הביטחון האישי וטכניקות הגנה עצמית במקרה של תקיפה מינית.
המפגשים כוללים הרצאות וסדנאות המשלבות ידע תיאורטי וכלים מעשיים, התנסות בטכניקות הגנה עצמית. 
משך התכנית 5 מפגשים, למשך שעה וחצי כל מפגש.
 

B-Style

נולד מתוך צורך והתעניינות של נערות בעולם הסטייל והבגדים.

התכנית מקנה כלים ודרכי התמודדויות עם הלחצים שנערות מתמודדות בגיל ההתבגרות ושיח בנושאים כמו דימוי גוף, נשיות, התאמת לבוש בהתאם למבנה גופן, הרגלי צריכה, השפעה החברתית על דימוי גוף , הצורך להתבלט ופיתוח הזהות העצמית ע"י סטייל ושדרוג פרטי אופנה מהביגודית של ויצו.

בנוסף, דרך הביגודית של ויצו מתגברת המודעות האקולוגית לאיכות הסביבה וחשיבות מחזור בגדים, עזרה לאוכלוסיות חלשות בחברה ומיתוג ויצו כארגון הנותן מענה חברתי אופנתי גם לנערות.

 

מטרות

הקניית ידע בתחום דימוי גוף והשפעתו על הרגלי קנייה וצריכה של הנערות.

הקניית כלים ומיומנויות שיסייעו לנערות לבנות את זהותן העצמית, להיות שלמות יותר עם גופן, לזהות את הייחודיות שלהן וסגנונן האישי.

 חיזוק הדימוי העצמי וגיבוש הזהות העצמית 
 הכרות עם מודל היופי האידאלי והשפעותיו 
 
  • רכישת כלים ומיומנויות מעולם האופנה שיסייעו לנערות להתלבש בהתאם למבנה גופן וסגנונן האישי 
 היכרות הביגודית של ויצו והגברת המודעות לאיכות הסביבה 
  •  

תיאור התכנית

היכרות עם עולם האופנה והסטיילנג המאפשרת לנערות לרכוש כלים להתמודדות עם נושאים המעסיקים אותן בחיי היום יום כמו: דימוי עצמי, מודל היופי האידיאלי והשפעתו, גיבוש זהות עצמית, נשיות, הרגלי קניה וצריכה, הצורך להתבלט, גיבוש סגנון אישי ורכישת כלים ומיומנויות שיעזרו לנערות להרכיב את התלבושת המתאימה עבורן בהתאם למבנה גופן ויקבלו טיפים יישומיים לשדרוג הסטיילנג.

המפגשים כוללים הרצאות וסדנאות המשלבות ידע תאורטי וכלים מעשיים, התנסות בהפעלת פרויקטים וארגון אירוע שיא.

 

משך התכנית:  8 מפגשים, בני שעה וחצי כל אחד.

 

מנהיגות צעירה

תכנית "מנהיגות צעירות" מכוונת להטמעת שוויון מגדרי, מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה. אנו שואפות לראות יותר נשים בוחרות להוביל ולהנהיג בכל תחומי החיים מתוך מודעות וראיה חברתית מגדרית. אחת הדרכים לממש את חזון תנועת ויצו היא באמצעות תכניות חינוכיות בלתי פורמליות המעלות מודעות וחשיבה ביקורתית של נערות, ומאפשרות להן התנסות בפועל בתפקידי מנהיגות. אנו מאמינות שבאמצעות פיתוח כישורי מנהיגות ועבודה בצוות, הגברת ידע בתחומי שוויון ופמיניזם, תוך כדי עיסוק בנושאים חברתיים שעל סדר היום הציבורי, יובילו את הנערות להיות בעתיד נשים הרואות עצמן כמסוגלות לקחת חלק בעשייה חברתית אקטיביסטית.
התכנית תרחיב את הידע ותיתן כלים בתחום המיומנויות האישיות והפעילות החברתית קהילתית. התכנית תאפשר לנערות הזדמנות להתנסות בתהליכי תכנון והפעלת תכנית חברתית בקהילה הן באופן פרטני והן בקבוצה, וזאת תוך כדי התנדבות בהיבט מגדרי.

מטרות

 פיתוח חשיבה ביקורתית מגדרית בקרב נערות 
 פיתוח מוטיבציה לביצוע פעילות מנהיגות במרחב הציבורי בקרב נערות 
 פיתוח חשיבות ערך ההתנדבות
 יצירת מרחב בטוח ללמידה חברתית ויצרת פעילות בעלת תוכן והשפעה


תיאור התכנית
תכנית חברתית לנערות בתיכון אשר משלבת עשייה חברתית בקהילה וסדנה קבוצתית תהליכית ועוסקת בתכנים כמו סטראוטיפים בחברה הישראלית, מגדר, שוויון הזדמנויות, חיזוק כוחות פנימיים, דימוי עצמי ועוד תוך הקניית כלים ומיומנויות מנהיגותיות להובלת אקטיביזם חברתי. 
התכנית מעודדת נערות להוביל, ליזום ולהצטיין בזירה הציבורית- מקומית וארצית היום ובעתיד. 
התכנית לוקחת חלק ב"מעורבות חברתית" ומוכרת כתכנית מנהיגות ייחודית של משרד החינוך
התכנית כוללת כ-60 שעות שנתיות המתחלקות ל-30  שעות התנדבות בפרויקטים חברתיים הקיימים בקהילה ומוגדרים כמקדמי זכויות נשים (בעקיפין ובמישרין): ביגודית, צהרון, מעונות, מעון לנשים מוכות, חונכות. ו-30 שעות הכשרה. 

 

עוצמה צעירה

גיל ההתבגרות מהווה שלב קריטי בהתפתחות הנערה ובתהליך גיבוש הזהות העצמית. 
מתרחשים שינוים פיזיולוגיים, קוגניטיביים ורגשיים שיכולים להיות מאוד מבלבלים. 
תכנית "עוצמה צעירה" פוגשת את הנערות המתבגרות ומעצימה את האפשרויות והדעות האישיות שלהן, תוך ניסיון להימנע מביקורת או נידוי. יכולותיהן, כוחותיהן וצרכיהן, מלמדות אותן לווסת את עוצמת היחסים שלהן עם דמויות משמעותיות, בעיקר תוך כדי השמעת קולן לעצמן ולאחרים.

מטרות

  פיתוח דימוי עצמי חיובי והכרה ביכולות הטמונות בכל נערה.
  יצירת מרחב בטוח לנערות להעצמה אישית וקבוצתית ופיתוח מיומנויות תקשורת בתוך קבוצת השווים
  צמצום השפעות חברתיות בקבלת החלטות והעלאת המודעות העצמית 


תיאור התכנית
תכנית חינוכית חברתית לנערות בחטיבת ביניים, אשר זקוקות לחיזוק חברתי ורגשי. 
התכנית כוללת סדנה קבוצתית תהליכית ועוסקת בתכנים של גיל ההתבגרות עם דגש מגדרי באמצעות כלים אמנותיים: תאטרון, מוסיקה, מחול, צילום וקולנוע.
תכנית זו נותנת במה רגשית ופיזית לעוצמות והחזקות של הנערות.

מבנה התכנית
סדנאות קבוצתיות בדגש על כלים אמנותיים השלכתיים לפיתוח יכולת בחירה מודעת ופיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות: קולנוע, מחול, צילום, תאטרון, מוסיקה ועוד.
משך התכנית:  15 מפגשים, בני שעה וחצי שעות כל אחד.

 

בני ובנות מצווה
ויצו, כארגון ציוני שתומך במתן מענה לנשים וילדים, רואה בציון גיל בר/בת המצווה אירוע חשוב ומכונן לבני נוער ובמסגרת התכנית מאפשר גם לילדי רווחה שידם אינם משגת לחגוג בת/בר מצווה באופן ראוי ומכבד.
התכנית מקנה כלים ומעודדת כישורי חיים, תקשורת נכונה בין הורה וילד באמצעות ערכות מותאמות לילדים. (כגון תפילין, סידור, הדלקת נרות ועוד). במסגרת הפרויקט נערך טקס עליה לתורה לבנים ומפגש העצמה לבנות. בסיום התהליך מקיימים אירוע חגיגי גדול בהשתתפות המשפחות.

תכניות לנערות בסיכון
מעגל נערות – יוצרות ביחד
מפגש חד שבועי לנערות בסיכון (13-17) המוכרות לרשויות הרווחה וליועצות בתי הספר. הנערות אלו המתמודדות בעיקר עם קשיים רגשיים וחברתיים, מגיעות למגוון סדנאות העשרה בנושאים שונים (אומנויות- גרפיטי, ציור, סריגה מחול, תאטרון, בישול, סדנאות מיניות בריאה, "שלי ורק שלי", הגנה עצמית ועוד ועוד), מקבלות ארוחה חמה, ויחס אישי ע"י צוות העובדת הסוציאלית והמדריכה.
התכנית נבנתה בשיתוף עם אגף השירותים החברתיים וויצו, ממומנת במלואה על- ידי הרשות המקומית ומופעלת על- ידי ויצו.

בית חם (יפו, יד אליהו)
תכנית מטעם משרד הרווחה והרשויות המקומיות המופעלת על- ידי ויצו, לנערות בסיכון (13-18). 
התכנית עובדת במודלים שונים כיומיים-שלושה בשבוע. הנערות מגיעות מרקעים שונים ומתמודדות בעיקר עם קשיים רגשיים חברתיים, אך גם אחרים, וזקוקות לחיזוק בקהילה
המפגשים מתקיימים במרחב בטוח ונעים, בו הן נפגשות עם צוות של עובדת סוציאלית, מדריכה ואם בית כמו גם מתנדבות, בנות שירות ומכינה שמלוות את שהותן ומהוות עבורן מודל חיובי, אוזן קשבת ומקום לשתף. הנערות מקבלות ארוחה חמה ומשתתפות בשלל סדנאות בנושאים שונים.

תכנית עד"י (עוצמה, דאגה, ידידות)
תכנית של אגף נוצ"ץ במשרד הרווחה בשיתוף הרשות המקומית ובהפעלתה של ויצו. התכנית מיועדת נערות בגילאי 13-18 בקצה הרצף הטיפולי, שנמצאות בסיכון רב וזקוקות למסגרת כוללנית במהלך היום. התכנית פועלת חמישה ימים בשבוע בשעות 9:00-17:00, מידי יום. הנערות לומדות בקבוצות קטנות לפי רמת הלימודים (8,9,10,12 שנות לימוד), מתוך ההבנה כי לימודים הם אלו שיכולים להביא למוביליות חברתית. הגעתן של הנערות למסגרת מונעת מהן הסתובבות וסיכון, שהייה בבית לא מתפקד וחבירה לאוכלוסיות שוליים.
במהלך היום הנערות אוכלות במקום ארוחות בוקר וצהריים, ומלוות על- ידי צוות רב מקצועי, אשר מעניק מענה פרטני, מיצוי זכויות ותשומת לב משמעותית.
הנערות עוברות במהלך שהותן במסגרת, סדנאות בתחומים שונים ומגוונים, בין היתר: תרפיה בבעלי חיים, תרפיה באומנות, ספורט, אומנויות לחימה, סדנאות חוויה כמו בישול, יצירה, מוזיקה ועוד.

תכנית הלב – מקום בלב באר- שבע
תכנית של משרד הרווחה ואגף נוצ"ץ בשיתוף עם הרשות המקומית ובהפעלתה של עמותת ויצו. תכנית לנערות וצעירות (13-25) בקצה רצף הטיפול ו/או במעגל הזנות. 
התכנית מאפשרת מרחב פתוח חמישה וחצי ימים בשבוע כולל לינת חירום. במרחב ניתנים כלל התנאים הבסיסיים להן הן זקוקות, האפשרות לשהות במרחב בטוח, להתקלח, לקבל בגדים נקיים, לנוח, לאכול. בנוסף במקום קיים צוות רב מקצועי הנותן מענה וסיוע לאוכלוסייה נ"ל, ואמון על מיצוי זכויות ועזרה בכל הנוגע לדיור, רפואה, טיפול, לימודים, תעסוקה ועוד. בנוסף הנערות והצעירות עוברות סדנאות בנושאים שונים. 

 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.