קורס דירקטוריות
 
 

אודות קורס דירקטוריות הלכה למעשה

בעידן המודרני, הפך הממשל התאגידי בחברות להכרחי והדירקטורים לחלק בלתי נפרד ממערך בקרה על ניהולו של התאגיד, תוך שימת דגש על שקיפות ומנגנוני בקרה יעילה.

היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות, הורחבו במסגרת חקיקה ורגולציה חדשה במגוון תחומים, וחלה עליהם החובה להכיר היטב את הדין והפרקטיקה, את כלל השיקולים הרלוונטיים ולהשתמש במגוון כלים לטובת מילוי תפקידם באופן הטוב ביותר.

במטרה לקדם ולעודד את השתלבותן של נשים בעמדות ניהול וקבלת החלטות בחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, חברו ויצו והמי"ל להפעלת תכנית להכשרת דירקטוריות.
במסגרת התכנית תיחשפנה המשתתפות לעבודתם של בכירים במשק על מנת ללמוד ולהכיר מקרוב את חשיבות תפקידו של הדירקטור, בדגש על חשיבות הייצוג הנשי בתפקידים אלו.

מטרות הקורס

●  מתן כלים מעשיים לדירקטוריות לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון. 
●  הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון. 
●  פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון. 
●  ביסוס הידע והניסיון העסקי באמצעות מפגשי-שיח עם בכירים במשק הישראלי. 
●   סקירת חידושים והתפתחויות עדכניות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי.

למי מיועד הקורס
נושאות משרה בכירה, דירקטוריות, מועמדות לכהונת דירקטוריות, מנכ"ליות, סמנכ"ליות, יועצות לדירקטוריונים ולחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, יועצות משפטיות, רואות חשבון, מבקרות פנימיות.

משך הקורס
60 שעות אקדמיות (12 מפגשים, 17:00-21:00).

תנאי קבלה

●  תואר ראשון ו/או ניסיון ניהולי אזרחי/צבאי של 6 שנים לפחות. 
●  מועמדות אשר אינן עומדות בתנאי הסף יתקבלו לאחר ראיון אישי. ההרשמה בעיצומה!


ויצו מזמינה אותך לנהל, להוביל ולקבוע מדיניות!

קורס להכשרת דירקטוריות:
מודיעין - 22.10.17 - מדי יום ראשון

חדרה - 30.10.17 - מדי יום שני

רמת השרון - 5.11.17 - מדי יום ראשון
תל אביב - 6.12.17 - מדי יום רביעי

מספר המקומות מוגבל!


לפרטים והרשמה:
האגף לקידום מעמד האישה,
ויצו ישראל

03-6923840 tamarpcv@wizo.org


לחצו לקבלת תכנית הקורס > 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.