חוק השכר השווה

דוח פומבי חוק שכר שווה - נתוני 2022

 

ויצו כארגון שיזם לפני כשלוש שנים את תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה והוביל את הפקת דוחות פערי השכר בין גברים לנשים

במשק, מפרסם את דוח פערי השכר השנתי.

  

דוח פומבי שכר שווה לשנת 2022

 
 

ויצו - תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.  

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.